Carregant Esdeveniments
  • Aquest esdeveniment ja ha passat.
15.11.2017 / 19:00
Categoria d'Esdeveniment:

ATENCIÓ CANVI DE DATA! Conferència – Flora i habitats del terme municipal de Vic a càrrec de Joan Font Garcia

Sala Modernista del Casino de Vic

Presentació a carrec de Josep-Ramon Soldevila,

Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic.

Aquesta activitat s’inclou dins deis actes del Forum Ambiental de Vic. Es plantegen sessions tema.tiques i conferencies on recollir les aportacions de les perso­ nes, els serveis i les empreses vinculades a cada una de les tema.tiques treballades, amb l’o bjectiu de millo rar i validar el Pla d’Acció Ambiental del municipi de Vic.

En aquesta xerrada parlarem l’estat de la bio diversit at vegetal al municipi de Vic, concretament deis resultats del treball, realitzat aquest últ im any, sobre lacartografia de is habitats i el cataleg florístic actualitzat.

Joan Font García és bot anic, professor de la UVic- UCC i membre del grup de recerca BETA. Especialista en l’estudi de la flora i vegetació de les terres nord-orientals de Catalunya. Els seus treb alls de recerca florística es van iniciar a la serra de l’Albera. S’ha int eressaten !’impactede lesplantes intr odu”ide s i en la conservació ex situ de la flora, ambit en el qual va ser co­ ordinador de !’Est rategia catalana. També ha fet estu dis sobre l’impacte de la radiació ultraviolada en la flora mediterrania

Recinte
Sala Modernista del Casino de Vic
Carrer Verdaguer 5
Vic, 08500 Espanya