Serveis i espais

 

Activitat cultural

L’Ateneu de Vic té la voluntat de potenciar la recerca i la transferència de coneixement en els àmbits que són objecte de la seva activitat i, sobretot, pretén la interacció amb el teixit social, cultural i econòmic del seu àmbit territorial, amb el determini de contribuir al seu desenvolupament. Per assolir aquests objectius es preveuen, entre d’altres, les accions següents:

  • Organització conjunta d’activitats que desenvolupin i posin en comú les inquietuds dels diferents àmbits que són l’objectiu d’aquest Ateneu, com ara exposicions, congressos, jornades de debat o conferències.
  • Foment de l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i altres recursos i materials d’interès per a les dues institucions i el territori al qual estan vinculades.
  • Col·laboració en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la projecció de les dues institucions, en l’àmbit territorial que els és propi.
    Edició i difusió de tots tipus de publicacions bibliogràfiques, audiovisuals, digitals o de disseny gràfic amb finalitats pedagògiques.

  • Concessió de premis, beques i ajuts per a estudis i treballs relacionats amb les activitats que li són pròpies, així com per al desenvolupament de la recerca i la formació científica i cultural.
  • Organització de sortides culturals i/o formatives.
  • Participació en espais de trobada acadèmics, o d’altres esdeveniments de la UVic-UCC, com les sessions de benvinguda a nous estudiants i estudiants Erasmus, la presentació dels millors treballs de fi de grau, i les activitats de la Universitat d’Estiu, entre d’altres.
  • Creació d’un Ateneu virtual amb l’aplicació de la tecnologia disponible i buscant una manera més eficaç i innovadora per donar compliment als objectius de l’Ateneu de Vic.